Clifford Simak
(24 titles) >>>  stories.zip (765 K)

"Хангар за строителна техника"
"Плацдармът"
"Бавачките"
"Всички капани на Земята"
"Последното непроверено лекарство"
"Есенна земя"
"Нещото в камъка"
"Светът, който не може да бъде"
"Наблюдателят"
"Големият преден двор"
"Призракът на един модел "Т""
"Къщата на Гагарите"
"Да паднеш като мъртъв"
"Лека нощ, мистър Джеймс"
"Човекоядци"
"През рекичката, през гората"
"Театърът на сенките"
"Схватката"
"Силата на въображението"
"Смажи лагерите си с кръв"
"Подаръкът"
"Тайнственият мистър Стийн"
"Топче самота"
"Довери ми своите скърби"
Hosted by uCoz